Regler Mieko Gäddfisketävling

Mieko Gäddfisketävling 4/6-2022

Regler

Varje tävlande får räkna max 3 st gäddors längd och flest antal cm vinner sin klass, om fisken är längre än måttplankan plussas 15 cm till plankans längd.

De tävlande skall fånga, mäta och fotografera varje fisk de vill registrera i tävlingen innan den släpps tillbaks i sann C & R-anda. Tävlingsledningen avrundar till närmaste cm. All fisk som fångas skall återutsättas. Det är varje tävlandes ansvar att bilder är tydliga och visar fiskens längd mot måttbrädan. Gäddan får endast fotas åt ett håll på måttbrädan. Alltså att gäddans buk måste ligga åt ett och samma håll.


Rapportering av resultat efter halva tävlingstiden. När halva tiden av tävlingen gått så måste varje lag rapportera hur många cm de har. Enklast skickar de ett sms till 0703531181, sedan sammanställer fiskevårdsföreningen allas resultat vid halvtid och postar ett inlägg på FB eller skickar ut ett sms till alla. Det gör det hela mer spännande för lagen och de kan byta strategi för att öka chansen att vinna.


Anser tävlingsledningen att tveksamheter råder är det upp till dem att stryka fisken från resultatet. Det kan även ske om tävlingsledningen anser att fiskar inte behandlats enligt god anda för Catch and Release eller de tävlande på inte följt de uppsatta reglerna. 

Båtar får inte lägga sig närmare än 50 meter från annan båt (vid sjönöd eller andra akuta tillbud gäller inte denna regel)

Alla tävlande i båtar skall använda flytoverall eller flytväst.

Eventuella protester skall vara tävlingsledningen tillhanda senast kl. 16:30.

Alla tävlande deltar på egen risk. Arrangören står inte som ansvarig för eventuella olyckor, skador eller dödsfall. Det är upp till de tävlande att ansvara för sin egen försäkring.


Tävlande får endast använda sportfiskeutrustning och max 1 spö/fiskare. Reservspön får finnas på land eller i båt. Dessa får dock inte vara färdigtacklade med bete. Endast konstgjorda beten som wobblers, jerkbaits, skeddrag, flugor mm. Är tillåtna. Betesfisk är alltså inte tillåtet. Huggkrok eller Lipgrip får inte användas.

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra eller korrigera tävlingsregler fram till informationsmöte kl. 9:00 tävlingsdagen.


Tider

Anmälan sker i Jämtögården kl. 7:00-9:00. Genomgång av regler och utdelning av måttbrädor sker kl. 9:00. Efter genomgång beger sig alla tävlande till båtar och fiskeplatser. Kl 10:00 går startskottet. Det avfyras startskott vid kängsöns hamn och i Jämtösund. Rapportering av resultat från de tävlande sker i Jämtögården 16:15. Tävlande som infinner sig senare får inte rapportera.

Ca 17:00 sker prisutdelning i eller utanför Jämtögården.


Tävlingsområde

Ränefjärden inkl. Råneälvens och Vitåns mynningar. Se karta.


Klasser/tävlingsavgift

De som föranmäler sig till tävlingen får 5cm som startgåva i tävlingen alla anmälningar senare än den 2 juni giro eller 6 Juni erhåller inte 5 cm som startgåva. Prissumman kommer att justeras beroende på fler deltagare.

Båtklassen

Max 2 personer i varje båt, prisbordet i form av presentkort till de tre första.

Första pris: presentkort på min 2500: - kr och varuvinster på X: - kr

Andra pris: varuvinster på X: - kr

Tredje pris: varuvinster på X: - kr

Anmälningsavgiften är 600: -/lag, föranmälan 600: -/lag

Landklassen

2 personer tävlar som ett lag, prisbordet i form av presentkort till de tre första.

Första pris: presentkort på min 2500: - kr och varuvinster på X: - kr

Andra pris: varuvinster på X: - kr

Tredje pris: varuvinster på X: - kr

Anmälningsavgiften är 600: -/lag, föranmälan 600: -/lag


Ungdomsklassen (upp till och med 12 år)

Alla ungdomar tävlar individuellt, prisbordet i form av presentkort till de tre första.

Första pris: presentkort på 1250: - kr och varuvinster på X: - kr

Andra pris: presentkort på 750: - kr och varuvinster på X: - kr

Tredje pris: presentkort på 350: - kr och varuvinster på X: - kr

Fjärde pris till 100 plats erhåller ett pris.

OBS! ungdomarna betalar ingen startavgift det är gratis för dem.


Priser

Övriga priser består av ett pris tilllängsta gäddan.


Föranmälan/betalning

Sker på giro 642-2828 senast söndagen den 2 juni 2019.

Det går även bra med Swish på tele nr 0703531181 sista dag på torsdag den 6 juni 2019 . Efter anmälan görs på plats och betalning med Swish på tele nr 0703531181 eller kontant.


Tävlingsgeneral

Stefan Johansson: jamtonsfiske@jamtonsff.se 070-353 11 81, 0924-311 81

Välkommen


Jämtöns Fiskevårdsförening och Mieko Fishing