C&R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regler Mieko Gäddfisketävling

 

Mieko Gäddfisketävling ?-2015

Regler

Varje tävlande får räkna max 3 st. gäddors längd och flest antal cm vinner sin klass.

De tävlande skall fånga, mäta och fotografera varje fisk de vill registrera i tävlingen innan den släpps tillbaks i sann C&R-anda och detta skall ske på den egna brädan. Lån av bräda får endast ske under översende av funktionär. Tävlingsledningen avrundar till närmaste cm. All fisk som fångas skall återutsättas. Det är varje tävlandes ansvar att bilder är tydliga och visar fiskens längd mot måttbrädan. Minsta längd är 70 cm. i båt och landklass. Ungdomsklassen har ingen minsta längd.

Anser tävlingsledningen att tveksamheter råder är det upp till dem att stryka fisken från resultatet. Det kan även ske om tävlingsledningen anser att fiskar ej behandlats enligt god anda för Catch and Release eller de tävlande på ej följt de uppsatta reglerna.  

Båtar får ej lägga sig närmare än 25 meter från annan båt (vid sjönöd eller andra akuta tillbud gäller ej denna regel)

Alla tävlande i båtar skall använda flytoverall eller flytväst.

Eventuella protester skall vara tävlingsledningen tillhanda senast kl. 16.30.

Alla tävlande deltar på egen risk. Arrangören står inte som ansvarig för eventuella olyckor, skador eller dödsfall. Det är upp till de tävlande att ansvara för sin egen försäkring.

 

 

Tävlande får endast använda sportfiskeutrustning och max 1 spö/fiskare. Reservspön får finnas på land eller i båt. Dessa får dock ej vara färdigtacklade med bete. Endast konstgjorda beten som wobblers, jerkbaits, skeddrag, flugor mm. är tillåtna. Betesfisk är alltså inte tillåtet. Huggkrok får ej användas.

 

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra eller korrigera tävlingsregler fram till informationsmöte kl. 9.00 tävlingsdagen.

 

Tider

Anmälan sker i Jämtögården kl. 8.00–9.00. Genomgång av regler och utdelning av måttbrädor sker kl. 9.00. Efter genomgång beger sig alla tävlande till båtar och fiskeplatser. Kl 10.00 går startskottet. Det avfyras startskott vid kängsöns hamn och i Jämtösund. Rapportering av resultat från de tävlande sker i Jämtögården 16.15. Tävlande som infinner sig senare får inte rapportera sina fiskar.

Ca 17.00 sker prisutdelning i eller utanför Jämtögården.

 

Tävlingsområde

Rånefjärden inkl. Råneälvens och Vitåns mynningar. Se karta.

 

Klasser/tävlingsavgift

Båt (max 2 pers): anmälan 450: -/båt = lag

Land (individuell): anmälan 200: -/person

Land ungdom (upp till och med 12 år): 00: -. 

Priser

Priser till tävlande i form av produkter om minst 12000: - något pris lottas ut på startkortet. Samt ?: - kontanter till segraren i båt klassen och ?: - till segraren i landklasen, presentkort till de tre första i ungdomsklassen.  OBS! Eventuell skatt betalas av vinnarna

 

Obligatorisk utrustning

Kamera med minneskort eller USB-kabel.

Sjökort rekommenderas för deltagare i båtklassen.

 

Anmälan

Anmälan till tävlingen sker till Stefan Johansson och betalas till giro 642-2828. 

Glöm ej att ange namn/teamnamn och telnr. Ring eller maila tävlingsgeneralen för att få information. Anmälan kan även göras på tävlingsdagen kl. 8.00–9.00 i Jämtögården.

 

Tävlingsgeneral

Stefan Johansson: jamton.stefan@telia.com 070-35311 81, 0924-31181

  

Välkommen

 

Jämtöns Fiskevårdsförening och Mieko Fishing

Stefan Johansson © 2010 • Privacy Policy • Terms of Use

www.Jamtonsff.se